Algemene Voorwaarden

 

Behandelingen

Behandeling alleen volgens afspraak.

 

Betaling

Betaling dient contant te geschieden direct na de behandeling.

 

Tarieven

Alle op deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen, zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld/overeengekomen.

 

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Annulering

Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u een afspraak binnen 24 uur, dan worden de kosten van de geplande behandeling in rekening gebracht. Overmacht uitgezonderd.

 

Hygiëne

De praktijk besteedt de uiterste zorg aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van mijn gasten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om voor de behandeling de huid te reiningen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Lotus na elke behandeling gereinigd.

 

Aankomsttijd

Ik verzoek u vriendelijk op het afgesproken tijdstip van de geplande behandeling aanwezig te zijn. Te laat komen kan ten koste gaan van de geplande behandeltijd. De kosten worden volledig doorgerekend.

 

Persoonlijke gegevens

Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen met betrekking tot uw medische verleden/heden en noteer ik uw persoonlijke (contact-)gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

 

Contra-indicaties

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandeling zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of betreffende gedurende de behandelperiode mag worden toegepast . Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

 

Verboden mee te nemen naar de praktijk

Huisdieren, kinderen, (en in overleg) eten en drinken. Ook mag in de praktijk niet worden gerookt.

 

Disclaimer

Lotus Pedicure & Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Lotus Pedicure & Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Lotus Pedicure & Massage behoudt zich het recht voor klanten te weigeren (bijvoorbeeld indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen).